Rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego

Okres trwania rekrutacji od dnia 14.02.2022 r. (godz. 8.00) i trwa do dnia 28.02.2022 r. (godz. 9.00).
O wsparcie finansowe w formie finansowania kosztów studiów podyplomowych ma prawo ubiegać się uczestnik projektu,
który jest nauczycielem kształcenia zawodowego, lub instruktorem praktycznej nauki zawodu
z następujących szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego:

 Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących w Biłgoraju
Technikum Budowlane w Biłgoraju
 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Biłgoraju
 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Biłgoraju.

Kierunki wnioskowanych studiów podyplomowych:
Budownictwo (1 miejsce)*

* Kierunek studiów zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody UM w Lublinie 

 

więcej szczegółów w „Regulaminie projektu”

Ankieta rekrutacyjna
Wzór umowy
Regulamin projektu

 

Rekrutacja na studia podyplomowe i szkolenie dla nauczycieli szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego

Okres trwania rekrutacji od dnia 08.09.2021 r. (godz. 8.00) i trwa do dnia 21.09.2021 r. (godz. 16.00).
O wsparcie finansowe w formie finansowania kosztów studiów podyplomowych i szkoleń ma prawo ubiegać się uczestnik projektu,
który jest nauczycielem kształcenia zawodowego, lub instruktorem praktycznej nauki zawodu
z następujących szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego:

 Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących w Biłgoraju
Technikum Budowlane w Biłgoraju
 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Biłgoraju
 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Biłgoraju.

Kierunki wnioskowanych studiów podyplomowych:
Reklama i public relalitions
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych
 Dietetyka i planowanie żywienia
Trychologia kosmetologiczna

Rodzaje szkoleń:
 Szkolenie z obsługi Drona

 

więcej szczegółów w „Regulaminie projektu”

Ankieta rekrutacyjna
Wzór umowy
Regulamin projektu

 

Rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego

Okres trwania rekrutacji od dnia 12.02.2021 r. (godz. 8.00) i trwa do dnia 26.02.2021 r. (godz. 9.00).
O wsparcie finansowe w formie finansowania kosztów studiów podyplomowych ma prawo ubiegać się uczestnik projektu,
który jest nauczycielem kształcenia zawodowego, lub instruktorem praktycznej nauki zawodu
z następujących szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego:

 Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących w Biłgoraju
Technikum Budowlane w Biłgoraju
 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Biłgoraju
 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Biłgoraju.

Kierunki wnioskowanych studiów podyplomowych:
Elektroenergetyka
Aplikacje internetowe i mobilne
Grafika komputerowa
 Nowoczesny wizaż i stylizacja – Malarstwo w technikach scenograficznych
Żywienie człowieka i dietetyka

 

więcej szczegółów w „Regulaminie projektu”

Ankieta rekrutacyjna
Wzór umowy
Regulamin projektu