Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego

Źródło finansowania, program: RPO WL, działanie 12.4
Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0010/19

Okres realizacji: od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 5 225 712,70 zł
Wartość dofinansowania: 4 703 141,42 zł
Wartość wkładu własnego: 522 571,28 zł
Miejsce realizacji: Powiat biłgorajski, szkoły zawodowe powiatu biłgorajskiego

Cel realizacji projektu:
Trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego 5 szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego ukierunkowana na dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe i atrakcyjność na rynku pracy 380 uczniów i 222 uczennic poprzez odbyte staże uczniowskie, doposażenie szkół oraz podniesienie kompetencji zawodowych 7 nauczycieli i 6 nauczycielek do dn. 30.09.2023 r.

Krótki opis projektu:
Osiągnięcie celu projektu poprawi efektywności kształcenia 83% szkół z obszaru wsparcia. Projekt wprowadzi trwałe i kompleksowe zmiany w kształceniu zawodowym szkół podnosząc jakość kształcenia zawodowego i podnosząc zdolność zatrudnienia uczniów. Szkoły podniosą efektywność kształcenia przez realizację staży uczniowskich u lokalnych Pracodawców i kształcenie na nowoczesnym sprzęcie odpowiadających wymaganiom i wyposażeniu stanowisk (za kwotę 2 250 945,00 zł). Realizacja staży pozwoli osiągnąć uczniom umiejętności praktyczne zgodne z oczekiwaniami pracodawców, a do tego na bieżąco przekazywana uczniom aktualna wiedza zawodowa zdobyta przez nauczycieli w trakcie projektu pozwoli na stałe podniesienie zdolności zatrudnienia uczniów. Zostaną także zrealizowane zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje zawodowe.