Koordynator główny
projektu:


Sławomir Sitarz
e-mail: ssitarz@bilgorajski.pl


Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
ul. Tadeusza Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj
pokój 110
tel. 84 688 20 93

Koordynatorka lokalna
w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących:

Marta Syty
e-mail: msyty@bilgorajski.pl


Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Biłgoraju
ul. Przemysłowa 23
23-400 Biłgoraj
sala 37 (w budynku warsztatów)
tel. 84 688 07 75
fax 84 686 04 50
e-mail: sekretariat@zszio.lbl.pl

Koordynator lokalny
w Zespole Szkół Budowalnych
i Ogólnokształcących:

Piotr Małysza
e-mail: pmalysza@bilgorajski.pl


Zespół Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących w Biłgoraju

ul. Cegielniana 24
23- 400 Biłgoraj
sala 12p (Internat)
tel. 84 688 06 34
fax 84 688 06 36
e-mail: sekretariatzsb@wp.pl

Koordynator lokalny
w Regionalnym Centrum
Edukacji Zawodowej:

Łukasz Fil
e-mail: lfil@bilgorajski.pl


Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

ul. Kościuszki 98
23- 400 Biłgoraj
sala P13
tel. 84 686 79 78
fax 84 686 02 54
e-mail: rcezbilgoraj@lbl.pl