Nabór na studia podyplomowe i szkolenie
dla nauczycieli szkół zawodowych
powiatu biłgorajskiego

Okres trwania rekrutacji od dnia 08.09.2021 r. (godz. 8.00) i trwa do dnia 21.09.2021 r. (godz. 16.00).
O wsparcie finansowe w formie finansowania kosztów studiów podyplomowych i szkoleń ma prawo ubiegać się uczestnik projektu,
który jest nauczycielem kształcenia zawodowego, lub instruktorem praktycznej nauki zawodu
z następujących szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego:

•  Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju
• Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących w Biłgoraju
• Technikum Budowlane w Biłgoraju
•  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Biłgoraju
•  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Biłgoraju.


Kierunki wnioskowanych studiów podyplomowych:
Reklama i public relalitions
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych
 Dietetyka i planowanie żywienia
Trychologia kosmetologiczna


Rodzaje szkoleń:
 Szkolenie z obsługi Drona