Nabór na studia podyplomowe
dla nauczycieli szkół zawodowych
powiatu biłgorajskiego

Okres trwania rekrutacji od dnia 12.02.2021 r. (godz. 8.00) i trwa do dnia 26.02.2021 r. (godz. 9.00).
O wsparcie finansowe w formie finansowania kosztów studiów podyplomowych ma prawo ubiegać się uczestnik projektu,
który jest nauczycielem kształcenia zawodowego, lub instruktorem praktycznej nauki zawodu
z następujących szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego:

•  Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju
• Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących w Biłgoraju
• Technikum Budowlane w Biłgoraju
•  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Biłgoraju
•  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Biłgoraju.

Kierunki wnioskowanych studiów podyplomowych:
• Elektroenergetyka
• Aplikacje internetowe i mobilne
• Grafika komputerowa
•  Nowoczesny wizaż i stylizacja – Malarstwo w technikach scenograficznych
• Żywienie człowieka i dietetyka