Nabór na staże i zajęciach dodatkowe

Nabór na staże i zajęciach dodatkowe

Okres trwania rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 2 tygodnie (14 dni)
od dnia 23.11.2020 godzina 8.00 i trwa do dnia 7.12.2020 godzina 9.00
W przypadku małej ilości zgłoszeń, Beneficjent przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji

Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021 będzie dwuetapowa:
• rekrutacja elektroniczna on-line na wskazane konto e-mailowe koordynatora lokalnego
• rekrutacja za pomocą ankiet rekrutacyjnych

Rekrutacja dla uczniów i uczennic szkół:
• Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju
• Technikum w Biłgoraju w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
• Technikum Budowlane w Biłgoraju
• Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Biłgoraju
• Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Biłgoraju