Miliony na kształcenie zawodowe

Samorząd powiatowy, wspólnie ze szkołami średnimi dla których jest organem prowadzącym realizuje w tej chwili warty ponad 5,2 mln zł
projekt wsparcia kształcenia zawodowego. Chodzi o współfinansowane z RPO WL działanie pn. „Wysokie kompetencje
pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”.

Link do artykułu: http://bilgoraj.com.pl/wysokie-kompetencje-pewna-przyszlosc-zawodowa-uczniow-szkol-srednich-powiatu-bilgorajskiego-foto-video,,3,11,11,1,26842,n.html