Audycja w Katolickim Radiu Zamość

O naszym projekcie można było usłyszeć w audycji Katolickiego Radia Zamość. W audycji z 27 lutego 2021 roku udział wzięli:   Jarosław Bury, kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Sławomir Sitarz, koordynator projektu i nauczyciel przedmiotów zawodowych w RCEZ w Biłgoraju i Marta Syty koordynator projektu w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.